Sesini Duyuran Kadın Çiftçiler

Ülkemizde köyden kente göç akımı ile başlamış olan kentlileşme oranı köylerdeki tarım arazilerinin daha az kullanılmasına, verimliliğin azaltılmasına neden olmuştur. Şimdilerde tarım alanında bir çok sorun yaşanmakla birlikte köylerde azınlıkta kalmış, köy hayatını terk etmemiş çok az bilinçli insan kalmıştır. Samsun ili Çarşamba ilçesi verimli toprakları (ovası) ile yıllardır ders kitaplarının konusu olmuştur. Çarşamba Kadın Çiftçiler Derneği olarak ovamızı şöyle tanımlamaktayız.

''Çarşamba Ovası Karadeniz Bölgesinin Orta Karadeniz Bölümü sınırları içerisinde yer alır. Çarşamba Kadın Çiftçiler Derneği olarak Kadınların Çalışma hayatı ( ekonomideki ) içerisindeki yerini yorumladığımızda görüyoruz ki İstihdam edilen kadınların yüzde 39,2’si tarımda, yüzde 45’i hizmetler sektöründe, yüzde 14,8’i de sanayi sektöründe çalışmaktadır. İmalat sanayinin bazı sektörlerinde kadınlar daha fazla çalışırken, bazı sektörlerde ise neredeyse hiç yoklar. İlçemizde kadınlarımız bu oranlara ulaşamamakta, %50den fazlası tarım alanında kendi işleri ya da başkalarının işçileri olarak çalışmaktadır.  Çarşamba Kadın Çiftçiler Derneği (Çiftçi-Der) 21.03.2018 tarihinde Samsun Çarşamba ovasında Çiftçi kadınlar ve çiftçi kadın işçilerden kurulmuş olan bir dernektedir. Derneğimiz kırsalda kendi hikayesini yazmış olan kadınların ön plana çıkmasını, güçlenmesine destek olmaktadır. Çiftçi kadınların varlığını her platformda ve düşünce de belirtmekte, etkinlik ve organizasyonlarda görünür kılmaktadır. Onların Maddi ve manevi güçlenmesi için eğitimler organize etmekte ya da düzenlenen organizasyonlarda yer almalarına imkan sağlamaktadır. İnsan Haklarının, Kadın Haklarının ve Çevre Haklarının birleştiği derneğimiz bir çok alanda başladığı ilk günden itibaren anlamlı yollar katedmiştir. Derneğimizin asli amacı bu zengin topraklarda kendi ayakları üzerinde, kendi bildikleri işlerle yer alan kadınlarımızı önce Çarşamba ilçesinde sonra ülke ve uluslararası alanda kendini ispatlamak ve göstermektir. Asli amacımıza ulaşmak için belirlediğimiz ara amaçlar ise şu şekildedir; 

1. Çarşamba'daki Kadın Çiftçileri Ekonomik ve sosyal yönden kalkındırmak,

2. Kadın çiftçilere doğal ürünler yetiştirme, yöresel lezzetlerin üretimi ve pazarlanması konularında eğitimler vermek,

3. Çarşamba ilçesinin tabiatını korumak; doğal çevre, tarihsel değerler ve ekolojisini korumak,

4. Çarşamba ilçesini tarım, üretim, eğitim ve turizm alanlarında ileri götürmek,

5. İlçemizde üretilen ürünler için yeni pazarlar oluşturmak,

6. Ürünlerimizi Türkiye ve Dünyaya tanıtmak,

amacı ile kurulmuştur. 

Çalışmamızın hak alanları arasında Öncelikle İnsan Hakları, Kadın Hakları ardından Çevre Haklarıdır. Kırsalda kendi iyi oldukları çevre ve üretim alanında yer alan kadın kimliklerini korumak, eğitmek, bilinçlendirmek ve gelecek günlerin temelini sağlamlaştırmak, kadınlara yönelik sürdürülebilir iş olanakları oluşturmak için çalışmaktayız. Çarşamba Kadın Çiftçiler Derneği olarak kırsal alanda kadınlara yönelik sürdürülebilir iş olanaklarının oluşturulması ile kırsal alanların ekonomik faaliyet düzeylerinin artırılması çalışmalarına destek vermekteyiz. İnsan Hakları bağlamında; kadın hakları temelli ve sürdürülebilir kırsal kalkınmayı destekleyen konularda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Öncelikli olarak hak temelli çalışmalar yapmayı öğrenerek;

1. Kırsalda kadın çiftçi ve kadın çiftçi işçiler için doğru hak arayışları adımları atılabilecektir.

2. Kırsalda kadın çiftçiler birleşerek kooperatifleşmenin ilk adımı atılacaktır.

3. Kırsalda çocuk işçilere ulaşılmaya çalışarak onların hakları için girişimler yapılacaktır.

4. Mevsimlik (geçiçi) işçi sorunu ile mücadele edilecektir.

5. Tarımsal alanda gerçekleşen reformlarla ilgili mücadeleler verilecektir.

Aynı zamanda çiftçi kadınların kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim ve öğretimlerinin desteklenmesi ile çevre konularında bilgilendirme ve çalıştaylar ile, Çiftçilik alanında çiftçilere yönelik finansal okuryazarlık, hijyen eğitimleri, sürü yönetimi, iş sağlığı güvenliği, girişimcilik, kişisel gelişim,  tarımsal yenilik gibi farklı alanlarda kadınlarımızın geliştirilmesi de amaçlanmaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmaların örnek alınması amacıyla yapılan çalışmaların yerel, ulusal ve uluslararası anlamda tanıtılması, Çarşamba Çiftçi Kadınlar Derneğinin görünür olması gerekmektedir.

Derneğimizin İnsan Hakları, Kadın Hakları ve çevre hakları alanında çalışmalarını paylaşabileceği bir web sitesi bulunmamaktadır. Kırsalda düşük imkanlarla yapmış olduğumuz çalışmalar yerelde etkili fakat ulusalda etkisiz kalmaktadır. Görünürlük çalışmalarının önemini çok iyi biliyor ve bu nedenle kendimize ait bir web sitesi içerisinde kadın çiftçilerimizin öykülerine yer verdiğimiz, Çiftçilik hayatına dair detaylı bilgilerin ilk ağızdan anlatıldığı, Çiftçi haklarının ve desteklerinin paylaşıldığı, ürünlerimizin tanıtımının yapıldığı profesyonel bir ağ bizlerin varlığını güçlendirecektir.

Sivil Düşün Desteği ile gerçekleşecek ilk görünür hareketimiz bizler için yol gösterici ilk adım olacaktır. Sosyal medyanın etkin kullanımı için çalışmalar yapılacaktır. İlk aşamada profesyonel destek alınacaktır. Aynı zamanda derneğimizin tanıtıldığı ve bir çok STK ve  kamu kurum kuruluşunda yer alacak afiş, broşür çalışmalarımızı anlamlı kılacaktır.

Destekleyen Kurum: Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı